Ondernemend Jong!

Een project dat jongeren ondersteunt bij het behalen van een startkwalificatie


Ben je een jongere tussen de 18 en 23 jaar en woon je in (de buurt van) Wageningen? Dan biedt het programma Ondernemend Jong! van Solidez jou de kans om te werken aan jouw toekomst (in de breedste zin van het woord). Denk daarbij aan het halen van een startkwalificatie (diploma) of het vinden van een baan.

We begeleiden je onder andere met coaching op competentieontwikkeling: de ontwikkeling van algemene competenties (overleggen en samenwerken, communiceren, verantwoordelijkheid nemen en dragen enz.). Met deze competenties vergroot je de kans op het vinden van een stageplek en/of werk. .

Ook bieden we ondersteuning bij het oplossen van problemen/situaties die het halen van een startkwalificatie in de weg staan (zoals schulden, niet weten wat je wil, dakloos zijn, geen motivatie, etc.).

Daarnaast bieden we praktische ondersteuning (huiswerkbegeleiding, een huiswerkplek, hulp bij inschrijven of vinden van een stage, etc). Bij dit alles jouw ambitie en inzet erg belangrijk. Je houdt dus zelf de regie over het traject.

Ben je of ken je een jongere die meer wil weten of wil meedoen aan dit programma. Bel, mail, app of kom langs!

Wil je weten hoe het in zijn werk gaat? Bekijk hier het filmpje: Aanmelden bij Ondernemend Jong!

Competenties waar je aan kan denken zijn: basiscompetenties (sociale vaardigheden, op tijd komen, plannen, etc), conflicthantering, doorzetten in moeilijke tijden, prioriteiten stellen, assertiviteit, communicatie, etc. Vaak worden deze competenties aangepakt gedurende een traject. Ga je aan de slag met je competenties, dan kom je wekelijks langs voor een coachingsgesprek, waarin we bespreken waar je tegenaan bent gelopen en hoe je dat aan kunt pakken. Vaak zijn dit langdurige trajecten (minimaal een jaar, vaak gedurende de hele schoolperiode). In overleg bespreken we regelmatig de intensiteit van het traject (eens per week, (tijdelijk) vaker, of (tijdelijk) juist minder vaak). Als het nodig is, kun je naast de coachingsgesprekken deelnemen aan specifieke projecten om aan deze competenties te werken (zoals het bestaande sportcoachproject en het in opstarting zijnde kookatelier). Als je daar aan meedoet, krijg je intensieve begeleiding op de ‘werkvloer’ waar je werkt aan deze competenties.

Problemen/situaties waar je aan kan denken zijn: schulden, blow- en/of drinkgedrag, moeite met motivatie, geen steun vanuit huis, geen dak boven het hoofd (dakloos), geen plek om huiswerk te maken, taalachterstand of achterstand met bijvoorbeeld wiskunde, geen stage kunnen vinden, combinatie van zorgen voor je kind met school, criminaliteit, etc. Soms moeten deze situaties eerst aangepakt worden, voordat je kunt beginnen met school. Vaak kun je gewoon doorgaan met school terwijl je deze problemen aanpakt. Indien nodig word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie, zoals Iriszorg, RIBW, Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden, etc. Waar mogelijk bieden we vanuit het project praktische ondersteuning bij het oplossen van deze problemen/situaties.

Praktische ondersteuning waar je aan kan denken is: huiswerkbegeleiding, een huiswerkplek met computer en internet (voor hen die thuis niet rustig kunnen werken of de faciliteiten missen), stageplekken binnen de organisatie voor jongeren die extra begeleiding nodig hebben. Als je praktische ondersteuning nodig hebt en we denken dat het goed voor je is, word je voor specifieke situaties (zoals huiswerkbegeleiding, taalvaardigheid) gekoppeld aan een vrijwilliger. Soms betekent dat je binnen onze eigen organisatie (Solidez) een stageplek  met extra begeleidingsmogelijkheden krijgt. Soms zoeken we naar een geschikte stageplek buiten onze organisatie.

In alle gevallen is er een projectmedewerker vanuit Ondernemend Jong die het overzicht houdt over het geheel en het contact met je houdt om te zien dat het traject naar tevredenheid verloopt.

Wie kunnen jongeren aanmelden?

Iedereen kan een jongere aanmelden. Het meest ideaal is als jij jezelf aanmeldt. Als jongeren worden aangemeld via een organisatie of een contactpersoon, zullen we eerst een kennisgesprek voeren met de jongere, waarin we onderzoek of de jongere ook zelf gemotiveerd is om deel te nemen aan het programma.